Rap pro Kliniku!

Již potřetí  v Café na Půl Cesty proběhne Den pro Kliniku! s mottem – Den pro autonomní centra v našich městech. Udržujte místa, která jsou pro vás důležitá. Myslete taky na místa, která zatím nežijí, ale mohly by žít..vstupné dobrovolné na náklady kapel, zbytek bude předán na provoz Autonomního centra KlinikaFB event