Bio

bioKolona není zácpa aut na dálnici, i když určitá symbolika by se v tom taky našla – taková kolona aut může odrážet zabedněnost řidičů, nebezpečí, či úplně bezprostředně symbolizovat ženoucí se lidstvo odněkud někam, i když zároveň vlastně stagnuje. Kolona tak spíš navazuje na onu „pátou kolonu“, zažitý výraz pro rozvracení státu, či územní politiky opoziční skupinou zevnitř. Zajímám se o anarchismus a sociologii, jsem vegan a snažím se i podle toho žít, což se odráží i v textech. Hip hop a rap je pro mě zajímavým nástrojem jak něco sdělit světu s hudebním doprovodem, neberte však moje texty jako nějakou absolutní pravdu, je to jen můj náhled na svět. Chtěl bych, aby moje tvorba byla podnětem k zamyšlení, prostorem k diskusi, výměnou zkušeností. Co si z toho přebereš je na tobě.

Měl jsem/mám prsty v kapele KŘIKZTICHA, „Kolona“ je moje solo tvorba. Stejně tak mě můžeš vidět i v kapele LÁJE, kde hraju na bicí.

* * *

Colony („Kolona“ in czech language) is not that one with cars on highway, although you can also find some symbolism in there – colony can show stupidity of drivers, danger, or fast forward humankind moving from somewhere to anywhere absolutely imminently which in same time stays in stagnation. „Kolona“ is more connected to the „Fifth Colony (or column)“ which is group of people who undermine a state or local politics from within. I’m into the anarchism and sociology, I’m vegan and I’m trying to live like that, which is also in my lyrics. Hip hop and rap is interesting instrument for me and it’s good for saying something to the world with musical interpretation. But don’t take my lyrics like absolute truth, it’s just my point of view. I would like to make my activity to be impulse for thinking, place for discussion, exchange of skills. If you carry on such a thing from this, it’s up to you.

I’m also in the band KŘIKZTICHA, „Kolona“ is my solo activity. Anyway you can check my other band, where I’m drumming: LÁJE.